მობილური ინტერნეტპაკეტი “დისტანციური სწავლება”

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სერვისით სარგებლობა შესაძლებელი იქნება 2021 წლის 18 იანვრიდან